مراقبت های اولیه در نظام ارائه خدمات سلامت

مراقبت های اولیه در نظام ارائه خدمات سلامت

مراقبت های اولیه در نظام ارائه خدمات سلامت

PHC عبارت است از خدمات بهداشتی ضروری که بر پایه روش های عملی بوده و از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی باشد، با فناوری مناسب قابل دسترسی همه افراد و خانواده ها بوده و با مشارکت کامل افراد و خانواده ها انجام شود. بهای آن برای جامعه و کشور در هر مرحله قابل پرداخت باشد. این خدمات بخش جدایی ناپذیر نظام بهداشتی کشور و توسعه اقتصادی اجتماعی بوده و نخستین تماس مردم با نظام بهداشتی کشور است که خدمات را تا حد ممکن به محل زندگی و کار مردم می برد. 
پاورپوینت 63 اسلایدی "مراقبت های اولیه در نظام ارائه خدمات سلامت" با کیفیت مطلوب به ارائه موارد زیر می پردازد:


- شاخص های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت در کشورهای جهان
- راه های دستیابی به اهداف بهداشت برای همه
- هرم سطح بندی مراقبت ها
- فلسفه مراقبت های بهداشتی پزشکی چیست؟
- اصول مراقبت های بهداشتی پزشکی چیست؟
- ضوابط ارائه خدمات سلامت
- اجزای مراقبت های پزشکی در ایران
- اهداف و اقدامات مراقبت های پزشکی
- برخی از موضوعات مهم آموزش بهداشت در ایران
- اهداف مهم مرتبط با تغذیه و بهداشت در ایران
- اهداف مهم در ارتباط با سلامت زنان و مادران ایرانی
- اهداف مهم در ارتباط با سلامت کودکان و نوزادان
- بعضی از اقدامات خدمات سلامت برای کودکان
- اهداف مهم مرتبط با رشد جمعیت
- بعضی از اقدامات مهم در تنظیم جمعیت خانواده
- اهداف مهم مرتبط با بهداشت محیط
- بعضی از اقدامات مهم بهداشت محیطی
- اهداف مهم مرتبط در جهت مبارزه با بیماری ها
- بعضی از اقدامات مهم در پیشگیری و کنترل بیماری ها
- ایمن سازی
- بهداشت روحیه و روان
- بهداشت دهان و دندان
- طرح مانا(مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطقال)
- ارزیابی حال عمومی
- مشکلات تنفسی
- مشکلات گوارشی
- مشکلات تغذیه و رشد
- HFA
- دیاگرام طیف خدمات سلامت

پاورپوینت 63 اسلایدی "مراقبت های اولیه در نظام ارائه خدمات سلامت"

حجم فایل فشرده: 3.44 مگابایت - همراه با فایل PDF جهت نمایش و مطالعه در تلفن های همراه